Laravel

Presentat el 2011, Laravel s’ha convertit en el marc de PHP gratuït i de codi obert més popular del món. Per què? Com que pot gestionar aplicacions web complexes de forma segura, a un ritme considerablement més ràpid que altres frameworks. Laravel simplifica el procés de desenvolupament mitjançant la flexibilització de tasques habituals com l'encaminament, les sessions, la memòria cau i l'autenticació.


Motius per utilitzar Laravel

Laravel és adequat per desenvolupar aplicacions amb requisits complexos de backend, petits o grans. La instal·lació de Laravel ha estat més senzilla mitjançant la introducció de Homestead.


És un marc de PHP ple de funcions que us ajudaran a personalitzar aplicacions complexes. Entre elles, migració de dades sense problemes, suport d’arquitectura MVC, seguretat, encaminament, motor de visualització de plantilles i autenticació, entre moltes altres.


Laravel és altament expressiu i la seva rapidesa i seguretat s’ajusten a les expectatives d’una aplicació web moderna. Per als desenvolupadors que vulguin crear llocs web B2B o d’empresa que evolucionin amb les tendències web canviants, Laravel és el camí a seguir.També et podria interessar CodeIgniter