El preu d’una estrategia “cloud-first”

 

Els centres de dades han canviat molt durant les últimes dues dècades. Noves tecnologies com la virtualització o la hiperconvergencia han simplificat el seu us i optimitzat el cost.

També, sembla haver un canvi de tendència de un model en propietat, on-premise, a un model de servei, cloud. Si fa 20 anys les organitzacions tenien en propietat els servidors, en l’actualitat trobem una tendència clara cap a solucions cloud o multi-cloud (híbrides).

Sens dubte, la solució cloud aparentment presenta una millora competitiva a favor de l’empresa ja que transforma la inversió inicial del hardware a una renta. En termes financers estaríem parlant de passar el CAPEX a OPEX. Però, ¿aquest model presenta realment un estalvi o simplement es un retràs del pagament?.

Per a fer-nos una idea del què estem parlant, mirem un exemple molt bàsic que ens ajudarà a treure unes primeres conclusions. En el sector cloud, les grans tecnològiques acaparen gran part del mercat. Per això avaluarem el cost d’una VM entre les diferents solucions AWS, Azure, GCP y on-premise amb les següents característiques:


  • Centre de dades en la regió d'Europa

  • SO Linux

  • 8 cores

  • 64GB RAM

  • 960GB SDD


Cost Mensual

Computació

Emmagatzematge

Total

AWS

388.36$

111.36$

499.72$

AZURE

446.03$

72$

518.03$

GCP

340.07$

195.84$

535.07$

(p  (pvp a 07/11/2020)


Per a la solució on-premise, se ha seleccionat un DELL PowerEdge T340 amb Intel® Xeon® E-2278G que compleix amb les característiques inicials. El seu cost es de 2,774.71$ i hi ha que sumar 4,694.25$ de sistema operatiu Ubuntu obtenint un cost de 7,468.96$. En el preu s’inclou la garantia completa de 5 anys i soport premium del SO. Per a completar la taula TCO ajustarem el cost mensual a 60 mesos obtenint el següent resultat:


 

5 anys

AWS

29,983.2$

AZURE

31,081.8$

GCP

32,104.2$

On-premise + SO

7,468.96$

On-premise

2,774.71$

(pvp a 07/11/2020)

La solució on-premise te un cost 10 vegades inferior al AWS (més econòmic). Si l’afegim el SO es redueix a 4 vegades. Per a poder simplificar l’exemple, s’ha omès els costos d’espai, llum i gestió de recanvis en el caso de on-premise i el de iops i transferència de dades de sortida en las solucions cloud.