Política de Privacitat

Consultora Tecnológica Unión, S.L. (En endavant, "UNiON"), és el responsable de l'tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016 / 679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades així com la normativa espanyola que resulta d'aplicació, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de manera que se li facilita la següent informació de l'tractament: Com Usuari del Lloc Web, acceptant les condicions generals i la política de privacitat accepta el contingut d'aquesta clàusula de Protecció de Dades. La present Política de Privacitat és aplicable a la navegació com Usuari que es realitzi en tot el lloc web.

1. Responsable de el fitxer.

Les dades personals recollides pel Responsable, seran incorporades a un fitxer responsabilitat d'UNiON amb CIF-B67452813, domiciliada a Barcelona, Carrer Provença 385 5º2, CP 08025, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. UNiON vetllarà per l'exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal recollides, de manera que, per pròpia iniciativa oa sol·licitud de l'Usuari, emplenarà, rectificarà o esborrarà tot dada personal que sigui incompleta, inexacta o antiquat. El responsable ha designat un responsable de dades per exercitar els seus drets. Per a això, l'Usuari podrà contactar a la següent adreça de correu electrònic info@union.cat

2. Tipologia de dades recollides a través del Lloc Web

La política de privacitat de UNiON impedeix la recollida de dades sensibles o reservats dels nostres clients o usuaris web. Per tant, no li demanarem en cap moment l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses, l'afiliació sindical, dades genètiques o biomètrics, d'orientació sexual o dades identificatives de la conducta dels seus usuaris. Les úniques dades que sol·licitem als nostres Usuaris web són el nom de la persona de contacte, així com el seu correu electrònic amb la finalitat d'enviar informació sobre novetats de serveis i productes en forma de butlletins. Així mateix, també demanem les dades de facturació als nostres clients per a la tramitació, gestió i, si s'escau, facturació de el servei sol·licitat.

3. Finalitats

Les dades facilitades pel Client d'UNiONS o que resultin de la navegació del lloc web són utilitzats amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació: 1. Enviament de butlletí de notícies: La informació facilitada en el moment de creació del seu compte d'Usuari registrat podrà ser utilitzada, en cas de conformitat, per UNiON per enviar-li el nostre butlletí de notícies, així com avisos de productes i altres informacions relatives a UNiON, tant per mitjans convencionals com per mitjans electrònics, com ara correu electrònic o telèfon mòbil, tot això sempre que sol·liciti o autoritzi expressament com Usuari l'enviament d'aquestes comunicacions. 2. Vostè té dret a la donar-se d'alta o baixa, sempre que ho desitgi en relació a la recepció d'aquestes comunicacions, així com actualitzar l'adreça d'enviament, podent també sol·licitar la baixa automàtica a través de qualsevol comunicació que rebi. 3. Facturació: La informació que els nostres clients ens proporcionen per tramitar les seves reclamacions i per facturar els nostres serveis. 4. Cessió de a tercers de les dades: El responsable no facilitarà, comunicarà o cedirà a tercers ni les dades personals ni cap altra informació facilitada sense el seu consentiment previ i exprés com Usuari, amb l'única excepció de supòsits en què sigui estrictament necessari per possibilitar la prestació del servei.

4. Criteris de conservació de les dades:

Es conservaran mentre hi hagi un interès d'l'Usuari per mantenir la finalitat de el tractament, és a dir, mentre no cancel·leu la subscripció, exercitant d'aquesta manera el seu dret de supressió. En cas d'exercir el seu dret de supressió, les Dades seran conservats de manera restringida a disposició de les autoritats durant el termini legal per atendre les possibles responsabilitats que portin causa de el tractament i ús de les dades. En el cas de les dades de facturació es conservaran degudament durant el temps que resulta necessari per a l'Agència de l'Administració Tributària Estatal.

5. Drets que assisteixen a l'Usuari:

1. Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 2. Dret d'accés, rectificació i supressió